Privacyverklaring De Vliegende Hollander

Wie zijn wij?

Wij zijn modelvliegclub De Vliegende Hollander, gevestigd in de gemeente Echt en ons website-adres is: https://www.mvcdevliegendehollander.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Vliegende Hollander verwerkt persoonsgegevens over u omdat u lid bent van onze vereninging en u zelf deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Verzekering
 • Vliegervaring
 • Pasfoto
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat.mvcdvh@gmail.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

De Vliegende Hollander verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over activiteiten
 • U een vliegbrevet te kunnen verstrekken
 • U in onze ledenlijst op te nemen
 • U een lidmaatschapskaart te kunnen verstrekken
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • De Vliegende Hollander analyseert uw gedrag op de website

Hoe lang we gegevens bewaren

De Vliegende Hollander zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens in een archief voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

 

Delen met anderen

De Vliegende Hollander verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Vliegende Hollander blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

De Vliegende Hollander gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Se Vliegende Hollander gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden.  Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar secretariaat.mvcdvh@gmail.com. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Vliegende Hollander zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

De VliegendeHollander neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via secretariaat.mvcdvh@gmail.com. Uw gegevens in de cloud zijn alleen bereikbaar via beveiligde sites. (SSL)