KvK inschrijving, 40175255

Bestuur:

Mario van Cann cannvanm@gmail.com Voorzitter / Webmaster
Thei Marcks penningmeester.mvcdvh@gmail.com Penningmeester
Berry Habets secretariaat.mvcdvh@gmail.com Secretaris
Hein Passage 0475-320226 Techniek / Regel en wetgeving
Theo Groenewald theo.groenewald52@gmail.com Opleiding vliegers
John Golsteijn 0615012638 Opleiding vliegers