Nieuwsbrief januari 2022

geplaatst in: Nieuws | 0

Aan de leden van MVC de vliegende Hollander,

Allereerst wensen we je namens het bestuur van MVC de Vliegende Hollander een gezond en gelukkig 2022 toe. Hopelijk brengt ons 2022 veel goed vliegweer en kunnen we de beperkingen door corona achter ons laten.

Door de nog geldende coronaregels is het helaas nog niet mogelijk om de geplande  jaarvergadering op 14, later 21 januari plaats te laten vinden, vandaar deze brief. Zodra het mogelijk is om de jaarvergadering te laten plaatsvinden zullen wij dit per mail en app en website bekend maken.

Binnen het bestuur heeft secretaris Berry Habets te kennen gegeven dat hij vanaf 1-1-2022 stopt als secretaris.

We bedanken Berry voor zijn tomeloze inzet als secretaris.

Het bestuur zoals het vanaf 2022 is samengesteld, willen we de functies en verantwoordelijkheden als volgt verdelen. De functie van secretaris zal volgens de statuten in de eerstvolgende vergadering middels stemming bekrachtigd worden.

Mario van Cann: Voorzitter.

Leiden vergadering, website beheren, beheren formele documenten.

Hein Passage: Secretaris.

Notuleren bestuurs- en ledenvergadering. Nieuwe leden proces. Follow up contactformulier. Ledenpasje.

Theo Markx: Penningmeester.

John Goldstein: afhandeling brevetten. Registratie nieuwe toestellen.

Theo Groeneveld: Afname brevetten + aanwijzen instructeur. Vluchtregistratie.

Niet alleen bij onze vereniging maar ook bij andere verenigingen is te zien dat het aantal leden afneemt. Met name de toestroom van jeugdleden is minimaal. Dit baart ons zorgen als deze tendens zich voortzet. Daarom is het belangrijk om gedurende het vliegseizoen evenementen te organiseren en dit via de media, zoals facebook enz. bekend te maken. Alle hulp bij de voorbereiding en tijdens de evenementen is welkom. Verder is alle input op welke manieren er nieuwe leden aangetrokken kunnen worden welkom.

Vooralsnog willen we dit jaar 4 evenementen op de kalender zetten die verder invulling willen geven op de eerstvolgende ledenvergadering.

Zweef- sleeptreffen                                               : 19 juni

Federatie treffen (onder voorbehoud)                     : 16 juli

Vliegshow en tevens jubileumfeest                         : 20 en 21 augustus

Club bbq                                                              : 24 september

Contributie:

Rest ons nog mede te delen, de contributie  (  € 140,- ) voor 31 januari 2022 over te maken op het bankrekeningnummer van MVC de Vliegende Hollander. ( IBAN NL73RABO0113118104 )

We zijn niet voornemens de contributie 2022 te verhogen.

Graag zien we je snel op het vliegveld,

Bestuur MVC de vliegende Hollander.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *